Sådan fugtsikrer du din bolig

Det er meget almindeligt med fugtproblemer i huse og kældre, men der kan gøres noget for at forbedre situationen. Læs her hvad du kan gøre for at mindske risikoen for at fugtproblemerne rammer dit hjem.

Hvordan opstår fugt i huset?

Fugt er almindeligt i de fleste huse og fugtproblemer kan opstå på flere måder. Den kan opstå flere steder, men nogle af de mest udsatte steder er ydervægge i huset samt i kælderen.

Fugtproblemer kan opstå, hvis terrænet hælder ned mod huset, og der på den måde konstant kommer vand ind mod husets vægge.

For høj luftfugtighed i en bolig giver grobund for fugt og netop derfor opstår fugt ofte i kældre. Den høje luftfugtighed kan skyldes mangler eller slid på boligen, men også den måde hvorpå boligen bruges til daglig kan have en indvirkning på fugtproblemerne.

Sådan mindsker du risikoen for fugt

Der er nogle ting, som du selv kan være opmærksom på for at mindske risikoen for fugtproblemer i din bolig:

  • Du kan lufte ud flere gange dagligt.
  • Sørge for at boligen aldrig bliver nedkølet.
  • Åbne vinduerne, når der laves mad og vandet fra gryderne damper.
  • Ikke placere møbler op ad kolde vægge.
  • Ikke tørre vasketøj indendørs.

Normalt er det vanskeligt at finde en enkelt grund til, at der er udviklet skimmelsvamp i en bolig. Som regel er det nemlig kombinationen af husets konstruktion, graden af vedligeholdelse og din brug af boligen.

Fugt kan føre til skimmelsvamp

Fugtproblemer kan medfører udvikling af skimmelsvamp i din bolig. Skimmelsvamp er alvorligt og kan påvirke dit helbred på negativ vis.

Det er vigtigt, at få løst fugtproblemerne i din bolig inden der udvikles skimmelsvamp. Skimmelsvamp kan give symptomer som hovedpine, træthed, svimmelhed og koncentrationsbesvær. Desuden kan der udvikles allergier på grund af skimmelsvampen.

Løs fugtproblemerne

Hvis du oplever begyndende eller tydeligt fugtproblemer i din bolig, så skal du have hjælp med at få fugtsikret den. Max Legêne er specialister i fugtsikring af huse, vægge, kældre og sokler, og er klar til at hjælpe dig med fugtsikring af din bolig.

Du kan nemt bestille et konsulentbesøg,  hvor der foretages besigtelse af boligen samt udføres elektroniske fugtmålinger. Herefter bliver du præsenteret for mulige løsninger og modtager pristilbud. Derefter præsenteres du for løsningsmuligheder og du modtager et pristilbud.

Fugt kan give grobund til skimmelsvamp og derfor skal du hurtigst muligt sikre din bolig mod fugt.